تاریخچه شرکت

شروع فعالیت حمل ونقل دریایی در حوزه خلیج فارس و دریای عمان تحت عنوان شرکت کشتیرانی تجاری مرادی

  • ۱۳۷۰ دریافت لوح تقدیر به عنوان صادرکننده نمونه .
  • ۱۳۸۳ تاسیس شرکت کشنیرانی امیدان ساحل پارسیان با رویکرد جدید و تمرکز بر فعالیتهای لجستیکی در حوزه نفت.
  • ۱۳۸۵ شروع طراحی و ساخت اولین یدک کش خدماتی (امیدان۱) در داخل ایران با طراحی Damen هلند به عنوان کارفرما.
  • ۱۳۸۶ امضای اولین قرارداد تایم چارتر ۵ساله با شرکت نفت فلات قاره ایران.
  • ۱۳۸۷ پایان پروژه ساخت اولین یدک کش (امیدان۱) شرکت.
  • ۱۳۸۸ شروع طراحی اولیه شناورهای امیدان۲و.۳
  • ۱۳۸۹ تکمیل پروژه ساخت شناور امیدان ۲ و شروع قرارداد چارترینگ با شرکت نفت فلات قاره ایران.
  • ۱۳۹۰ تکمیل ساخت شناور امیدان ۳ و شروع چارترینگ آن با شرکت نفت فلات قاره ایران