چارت سازمانی

مدل سازمانی انتخاب شده درشرکت کشتیرانی بین المللی امیدان ساحل پارسیان Integrated System on Management and Operation میباشد. بر همین اساس ستادی کوچک، چابک و متخصص ، وظیفه پشتیبانی از فعالیت های جاری شرکت را برعهده دارد.

چارت سازمانی شرکت بین المللی امیدان ساحل پارسیان

مدل سازمانی انتخاب شده درشرکت کشتیرانی بین المللی امیدان ساحل پارسیان Integrated System on Management and Operation می باشد. بر همین اساس ستادی کوچک، چابک و متخصص ، وظیفه پشتیبانی از فعالیت های جاری شرکت را برعهده دارد. چارت سازمانی شرکت از بخش های زیر تشکیل شده است:

  • اداری
  • مالی
  • فنی ومهندسی
  • اجرا و ساخت
  • مهندسی خرید
  • بازرگانی و امور قراردادها
  • واحد عملیات در بنادر ( خرمشهر و بوشهر)
OSP Shipping co