دفتر مرکزی :

ایران ، تهران ، پاسداران ، خیابان گل نبی ، خیابان ناطق نوری ، میدان قبا پلاک 74 ، واحد 7

شماره تماس: 70-60-22879950-21-98+

فکس: 982122879980+

وب سایت: www.ospico.com

ایمیل: info@ospico.com

شعبه خرمشهر:

ایران ، خرمشهر ، بلوار نقدی ، خیابان مهری (حریص چی سابق ) ، مجتمع ضیا

تلفکس: 986153514599+

شعبه بوشهر:

ایران ، بوشهر ، خیابان باهنر ، ساختمان مرادی

تلفن: 987733550586+

فکس: 987733561493+

راه ارتباطی با ما

برای کسب اطلاعات ، با ما در تماس باشید.

    تایید کنید که ربات نیستید با انتخاب قلب.