خدمات دریایی

مفتخر هستیم که با بکارگیری شناوران تحت مالکیت شرکت کشتیرانی بین المللی امیدان ساحل پارسیان “OSPICO” در خدمات فراساحلی تحت قرارداد با شرکت نفت فلات قاره ایران بعنوان همکار و مجری اقدامات زیر بوده ایم

  • یدک کشی( پهلو دهی و جدا سازی) شناورهای ULCC و VLCC
  • اطفاء حریق سکو یا شناور( Fire Fighting Standby)
  • تامین provision و سایر اقلام ضروری سکوهای نفتی و دیگر شناورها
  • مانینگ و تامین نیروی کار در شناورهای دریایی
  • حمل مایحتاج ( آب و سوخت) سکوهای نفتی
  • امداد رسانی به سکوهای نفتی در زمان بحران و بروز حادثه ( Repair & Maintenance )