مجوز کشتیرانی از سازمان بنادر و دریانوردی ایران

گواهینامه  ایزو 9001

گواهینامه ایزو 21500 (مدیریت پروژه)

گواهینامه ایزو 14000

گواهینامه ایزو 29001 (مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز)

مجوز حمل کشتی به کشتی از سازمان بنادر و دریانوردی ایران

گواهیامه ایزو 18000

گواهینامه HSE- MS

عضویت در سازمانها

گواهینامه ها